මිහිකත නලවාලා.......
මිහිකත නලවාලා - මග මල් ගන්වාලා
පාසල වෙත යන මේ - පිටිසර හෙළ ගුරු ලිය සැරදේ

සුදු හෙළ සාරිය - ඇඳලා හැඩ කොටැ
ඉඟ වට රැළි ලෙළවා -
දිගු නිල් වරලස - පීරා නිසි ලෙස
මල් දවටා බැඳලා
ගෙල වට මුතු මාලේ - දෝතේ වළලු සැලේ
සිරියා සපුරා - පිරියා පතුරා
යන සුරතල් ලීලා

මිහිකත නලවාලා...

ඕලු නෙළුම් ඈ - නෙක මල් පිබිදී
අහෝ විලේ සිරියා
ජයම මලක් ඉන් - නෙලා ගනියි ඕ
හා හා කුමටද ඒ
බාල ලියේ ඔබගේ - සුහදා හට වෙද ඒ
සුරතලියේ ඔබ - හදවත පතුලේ
පෙම් මල කා සතුදෝ

මිහිකත නලවාලා...
ගායනය/සංගීතය : සුනිල් ශාන්ත ශූරීන්
ගී පද : හියුබත් දිසානායක ශූරීන්
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.