මල් මල් වාරම් ……
මල් මල් වාරම් හරිමැ උදාරම් - ගයවා ගයවා ගුවනේ
ලංකා නම වෙනුයෙන් පුරසාරම් - කියවා කියවා මෙදිනේ

හෙළ මල් රඟ දී පිපී නටනවා - තිසා වැවේ ඉවුරේ
රතඹල රදලිය රජලිය වෙනවා - සීගිරි ගිරි මැදුරේ
සමනොල කන්දේ උඩවැඩියා මල - සීතලයෙන් පිපිරේ
මිහින්තලාවේ ගල මලින් පිරීලා - සේදේ සිල් මිහිරේ
මල් මල් වාරම් ……

බඹරා බඹරී නුරා නුරාගය - ඉබේ බිඳී යනවා
මී මී පැණි පැණි වද වද රොද රොද - ඉබේ බැඳී යනවා
මුළු ලොව සත්නගෙ විඩා කඩා හැර - කුසුමින් නැහැවෙනවා
කවියෙන් ගීයෙන් විරිතින් තනුයෙන් - අළුත්වැ පණ එනවා
මල් මල් වාරම් ……

හිරු රැස් නාමින් නෙළුම් පිපීලා - පොකුණු හිනා වෙනවා
මැයි ගස නන් සිරි පින් සිරි රුසිරින් - මනමාලිය වෙනවා
බඳු වද කිණිහිරි ඉද්ද සමන් මල් - තරඟෙට පිබිදෙනවා
මල් මල් මල් මල් දෙගොඩ තලා මල් - ගඟක් ගලා එනවා
මල් මල් වාරම් ……
ගායනය/සංගීතය : සුනිල් ශාන්ත ශූරීන්
ගී පද : කැලිස්ටස් ජයසිංහ ශූරීන්
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.