පාරමිතා බල ........

පාරමිතා බල පූජිත පූජිත
බුද්ධ දිවාකරයාණෝ
වෙසක් පොහෝ දින – දිනූ සේක ලොව
බුද්ධ දිවාකරයාණෝ

සැනසෙමු පුද දී මුනි සිරිපාදේ
පිහිනමු පිහිනමු බුදු ගුණ මුහුදේ

සනසා මුළු ලොව නිවන් ලබා දී
පුණ්‍ය මහෝදධි ශාන්ත සමාධි
සණරාමර ගුරු ලෝක තිවංකර
බුද්ධ දිවාකරයාණෝ

මාර පරාජය කළ මුනිඳුන්ගේ
කරුණා සීතල මෙත් ධාරා
ගලා බසියි තුන් ලෝ තලයේ
දුක් ගිමන් නිවා අම සෙත සාදා

බුදුරැස් කැටි වී නැගි ආලෝකේ
පිසයයි දුකඳුර මුළු තුන් ලෝකේ


චිත්‍රපටය – රන්මුතුදූව
රචනය –ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහ
සංගීතය –ඩබ්. ඩී. අමරදේව
ගායනය –ඩබ්. ඩී. අමරදේව, නන්දා මාලිනී ඇතුළු පිරිස


ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.