නව්‍ය යාවත් කාලීන කිරීම් -------------------       දරුවන්ගේ විවේක කාලය ඵලදායී අයුරින් ගත කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා රැසක් දැන් e-තක්සලාවෙන් ලබා ගත හැකිය.                   පාසල් සිසු දරුවන්ගේ විනෝදාස්වාදය සඳහා ළමා ගීත, දේශාභිමානී ගීත, නාට්‍ය ගීත, ගුවන් විදුලි සරල ගීත සහ තවත් අරුත්බර ගීත "විනෝදාස්වාදය" යටතේ ඔබට ලබා ගත හැකිය.                   අ.පො.ස. සා/පෙළ හා අ.පො.ස. උ/පෙළ ඉතිහාසය විෂයට අදාළව සිසු දරුවන්ට අවශ්‍ය වන සිතියම් දැන් e-තක්සලාවෙන්                   ඉ-තක්සලාව පරිශීලක ලියාපදිංචිය එසැනින් - ඔබගේ පරිශීලක ලියාපදිංචියෙන් පසුව ඉ-තැපැල් ගිණුම පරීක්ෂා කර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය තහවුරු කරගන්න.                   10 ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නව විෂය නිර්දේශය සඳහා ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිතා                   මිහිමඬල අධ්‍යාපනික වීඩියෝ වැඩසටහන්                      
නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2015 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව