Tuesday, 28 April 2020 07:03

ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන වැඩසටහන්. Featured

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපන නාලිකාව මගින් විකාශය කරනු ලබන විෂය අන්තර්ගත ලබා ගැනීම සදහා පහත සබැදියන්ට පිවිසෙන්න.

කාලසටහන


  පහ ශ්‍රේණිය සඳහා
  අ.පො.ස.(සා/පෙළ ) සඳහා
  අ.පො.ස.(උ/පෙළ ) සඳහා
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka