අංපිටියේ ගිරි ලිපිය (ලංකා)

Written by

අංපිටියේ ගිරි ලිපිය (ලංකා)

 

තුන්වන වික‍්‍රමබාහු(1357-1374) රජුගේ පාලන කාලයේ පිහිටුවනු ලැබූ ලිපියකි. මෙහි සඳහන් වන්නේ සෙංකඩගල දෙවිඳුන්ගේ දේවාලයට පුදන ලද ඉඩමක් පිළිබඳව ය. එම නිසා මෙය ආගමික වශයෙන් වැදගත් ලිපියකි. අර්ථනායක නමැති ඈපා කෙනෙකුන් පිළිබඳව ද කියැවෙන නිසා දේශපාලනික වශයෙන් ද වැදගත් වෙයි.

 

(තොරතුරු- අමිල කෝසල උඩවත්ත- නාගොඩ මහා විද්‍යාලය-කළුතර) 

Read 10506 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka