කවි නිර්මාණ

Written by

freedem

 

නිදහස

 

ඈත කඳු පෙළ සිප එන

මඳ සුළඟ

දඟකාරකම් කරන මගේ ගත

වැදෙත්ම

දැනුනි සුවයක් විඩාබර මගේ

ගතට

නිදහසේ සිතිවිලි අවදි කර

හිනහෙන්න

ආයෙත් වරක්

නිල්වන් ගොයම් පෙළ

අතර

නිදහසේ සුවය සිතු සේ

විඳින්නට

යහළුවනි ඇරයුම්

දඟකාරකම් කරන්නට

නිමල සඳ පායන්න

තවත් එක් නිමේෂයක් ඇත

පැමිණෙන්න මා සමඟ දුව

පැන නටන්නට

පෙර සේම

වෙල නියර අතරින් දුව පැන නටන්නට

මා සමඟ රැඳුන ඒ සොඳුරු

මිතුරන්

අද කොහිද?

පොත පතින් කියා දුන්

සිදාදිය සොයාගෙන අප

සැවොම

නික්ම ගොස්

අතීතය මතකයන් තුරුලුකර

ගම්මානයේ රැඳි නිදහස

සිහිනයක් කරගෙන...

 

සැකසුම: එච්.ආර්. සෙනුරි ඉරක්ෂි

11-C

ඥානෝදය මහා විද්‍යාලයමට තාම මතකයි.....

මා වැනි සහෝදරයන් සමගම

එදා අප වෙල් ඉපනැලි තුළ ,

කළා වූ සෙල්ලම......

අදටත් මට මතකයි....

සොඳුරු වෙල් ඉපනැල්ලේ,

නටපු නැටුම්,

වයපු වැයුම්

අදත් මතකයි

එලෙසින්ම.........

පුංචි දඟකාරකම් මැද

ඒ ලැබුවා වූ සොඳුරුබව,

ජීවන මාවත තුළ

අනාගත තෝතැන්නට...

එකමුතුකමින් පෙරමං

තැනුවා...

තවමත් මට මතකයි

සුන්දරයි ඒ අතීතය......

අද නැත මට එවන් දවසක්,

අතීතය දෙස හැරී බලනා විට

විඳින්නට අද ඇත්තේ......

ඒ නැවුම් සමයේ

සොඳුරු මතකයන් පමණි

මට තාම මතක....

 

ඩී.එම්.ශෙහානි කෝෂිලා

           13 D

ක/ඥානෝදය මහා විද්‍යාලය -කළුතර

 

 

සුන්දර වෙල් ඉපනැල්ලසොඳුරු ලොවට හිරු එළිය වැනී

ලොවට පහස නිල් අහස වැනී

මිතුරන් හා කෙළිදෙලෙන් රැඳී

දසතම හිනැහෙන කැකුළු වැනීහසරැල්ලෙන් පිරි ජීවිතයේ

කඳුළින් වෙන්වුණු යෞවනයේ

දිවිය සිනහවෙන් ඉපිලෙන්නේ

සාමය සමගිය පොබයන්නේ

 

පන්දුවටයි සැමගේ නෙත ගත

පහරට ලක්වෙයි ටිකින් ටික

වැටි වැටි නැගිටී එක්ව සැම

සතුට රජ කරයි සැමගෙ ලොවගම්මානෙක තව තැන්ද නැතී

ළමා පෙළට සුර පුරය වැනී

සිනහව මුවගෙහි ඉපිල යතී

සුන්දර වෙල් ඉපනැල්ල ඇතීසැකසුම: W.කසුනි මදාරා

10 ශ්‍රේණිය C

ක/ඥානෝදය මහා විද්‍යාලය-කළුතර

 

Read 3233 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka