ලෝහ භාජනයේ කථාව

Written by

(මෙසේ අසන්නට ලැබේ)ජනපදයන්ට මුදුන්මල්කඩක්  වැනි වූ සූරට්ඨ ජනපදයෙහි උපසිංහ නම් විහාරයක් විය. ඒ විහාරයෙහි එක්තරා රහත්නමක් සංඝයාගේ ආහාර දමන ලෝහ භාජනය දිනපතා පිදී ය.පසු කලක තෙරනම පිරිනිවෙන්නට ළංවූයේ භික්ෂූන් රැස්කරවා රහත් බව ප්‍රකාශ කරමින් සිංහ නාදයක් කළේ ය. (1)“රත්නත්‍රයහි හෝ මාර්ග ප්‍රතිපදාවන්හි  හෝ යමෙකුට සැකයක් තිබේ නම් මා විචාරනු මැනවැ‘යි “ එතුමා කීය.(2) “මාර්ගප්‍රතිපදාදියෙහි අපට සැකයක් නැත.එක් සැකයක් පමණක් අපට ඇත.(3) ඔබ වහන්සේ චෛත්‍යයකට බුදු පිළිමයකට හෝ සර්වඥධාතුවකට හෝ නො පුදා සංඝයාගේ ලොහොබදුනට පූජා කරන සේක. එයට හේතුව කුමක් දැයි “විචාළාහ.(4) ඒ කීම ඇසු මනා සේ මිදුණු රහත්නම ඒ කාරණය හෙළිකරමින් මෙසේ කීය.

 

(5) පෙර මම ශ්‍රද්ධා නැති ,පවට බිය නැති අනාර්යයෙක් වී ආරාම බැලීම පිණිස උපසිංහ නම් විහාරයට පැමිණියෙමි.(6)ඒ පර්වතයට නැගී දන් වළඳන ශාලාව වෙත ගියෙමි.(7)එහි ගොස් සඟ සතු වූ ඒ ශාලාවෙහි වටකරැ වූ බබළන්නා වූ තලියක් දුටිමි.(8)පවිටු සොරකම් ඇති ඒ මට ලොහොකැටයම් සහිත එය දුටු කෙනෙහි සොරකම් කරන සිතක් උපන්නේ ය. (9) එය සොරකමින් ගෙන යාම අපහසු සේ පෙනුණ බැවින් මහන වී  එය ගෙන යන්නෙමි සිතා,

 

(10) එසේ සොරසිතින් පැවිදි වෙස් ගත්තෙමි. එසේ කොටත් එය ගෙන යන්නට අවකාශයක් නො ලදිමි. (11)මම ශ්‍රද්ධාවෙන් හෝ ප්‍රේමයෙන් උපසිංහ විහාරයට නො පැමිණියෙමි. ලෝභසහගත සිතින් ලෝහ භාජනය නිසා ආවෙමි.(12)ඒ භාජනය ගෙන යනු කැමති පවිටු අදහස් ඇතිව සොරෙකු වූ මට දහම් හැදෑරීමට හෝ භාවනාවෙහි යෙදීමට සිතක් නොවී ය.(13)මෙසේ සැඟ වී සිටි මා දුටු කාරුණික සිතැති මාගේ උපාධ්‍යායතෙමේ මා කැඳවාගෙන සිය ලෙනට ගියේ ය.(14)එහි පැමිණි එතුමා අස්නක හිඳගෙන ක්‍රමයෙන් අවවාද කොට මා රහත් ඵලයට පැමිණ විය.(15) මට බුදුන් කෙරෙහි හෝ ධර්මය කෙරෙහි හෝ සංඝයා කෙරෙහි හෝ භක්තියක් නො වී ය. මේ ලෝහ භාජනය නිසා පැවිදි වීමි.

 

(16) මට ශීලයෙහි හෝ ධ්‍යානභාවනාවෙහි හෝ සයනයෙහි හෝ වස්ත්‍රයෙහි හෝ ආහාරයෙහි හෝ භක්තියක් නො වී ය. මේ ලෝහ භාජනය නිසා පැවිදි වීමි.(18) එහෙයින් මම මේ ලොහොබදුනට පුද පූජා පවත්වමි. එය ගෙන යනු කැමතිව ආ මම ස්ථිර පිහිටීමකට පත් වීමි.(19) ලොහො බඳුන අරමුණු කොට මට මෙහි ඇලීමක් ඇති විය . මේ කාරණය සිහිපත් කරමින් මම මේ ලෝහ භාජනයට පිදුවෙමි.(20)මෙසේ ආර්යය වූ ඒ පණ්ඩිත තෙමේ සියලු සැක දුරු කරවා ධර්ම ප්‍රීති ඇත්තන්ට ප්‍රිය වූ ධර්මය ප්‍රකාශකොට පිරිනිවියේ ය.

 

Read 2189 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka