විභාගයට පෙර මතකය පරීක්ෂා කරමු.(මල් මංජරී ලිපි පෙළ අංක 05)

Written by

විභාගයට පෙර මතකය පරීක්ෂා කරමු.

 

මතක පරීක්ෂාවය හොඳ ම ක්‍රමය පැරණි විභාග ප්‍රශ්නපත්‍රවලට පිළිතුරු ලිවීම යැයි බොහෝ දෙනා පවසති. එයින් මතක පරීක්ෂාවක සිදු වන බව සත්‍යයකි. නමුත් එය පරිපූර්ණ මතක පරීක්ෂාවක් නො වේ. විභාගයක බහුවරණ ප්‍රශ්පත්‍රයට පිළිතුරු සැපයීමේ දී ඉන් ලැබෙන සහය ද අල්ප වන අතර ඔබගේ නිර්මාණාත්මක චින්තනය වර්ධනය වීමට ද උපකාර නො කරයි.(නිර්මාණාත්මක චින්තනයේ වැදගත්කම පසුව සාකච්ඡා කෙරේ) ඔබ පිළිතුරු ලියන්නට සැරසෙන්නේ කිහිපවරක් ලියා හුරු වූ පිළිතුරකි. නිර්මාණයක් නොවේ. පැරණි ප්‍රශ්නපත්‍ර වඩාත් වැදගත් වන්නේ

 

1. සාමාන්‍ය මතක පරීක්ෂාවකට

 

2. විභාගයට ලිවීමට පෙරහුරුවක් ලෙස

 

3. පාඩම් කිරීමට උපකාරකයක් ලෙස

 

1. මේ තුළින් මතක පරීක්ෂාවක් සිදු කළ හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් විභාග ප්‍රශ්නපත්‍රයක ඇති රචනාමය පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන කොටස හා බහුවරණ යන කොටස් දෙකෙන් මුල් කොටසට (රචනාමය පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන කොටසට) මෙයින් උපකාරයක් ලැබේ. නමුත් අප සිහි තබාගතයුතු ප්‍රධාන කරුණ නම් පාසලේ දී හෝ වෙනත් අධ්‍යාපන ආයතනයක දී උගනින දේ අපට අවශ්‍ය වන්නේ විභාගයට පිළිතුරු ලිවීමට පමණක් නොවන බවයි. ඔබ උගනින්නේ විභාගයට ලිවීමට යැයි ඔබ සිතුව ද උගත් දේ වැදගත් වන්නේ ජීවිත් වීමේ දී ය. විභාගය පවත්වන්නේ ඔබ එය මනා සේ උගත්තේ ද කියා පරික්ෂා කිරීමට පමණි. පරීක්ෂණය සමත්වුවහොත් ඔබ සාර්ථක පුද්ගලයෙකු සේ සමාජයට මුදාහැරෙනු ඇත. ඔබ උගත් දේ ක්‍රියාවේ යොදවන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඉන් පසුව ය. එය රැකියාවටත් සාමාන්‍ය ජීවිතයටත් එක සේ අදාළ වන අතර උගත් දේ භාවිතයේ යෙදවීමට හැකි වන්නේ වනපොත් කිරීමේ ක්‍රමයෙන් නොවේ. මූලික ඉගැන්වීම් හෙවත් ශිල්ප සාරය ඔබගේ මතකයේ තිබිය යුතු වන අතර ජීවිතයට මුහුණ දීමේ දී ඔබ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ ශිල්ප සාරය මත හිඳිමිනි. (දැන හෝ නොදැන සිදු වන්නේ එය යි.) ශිල්ප සාරය හෙවත් මූලධර්ම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් නව නිර්මාණ කළ හැක්කේ නැවත නැවත ලියා කියා අත කට හුරුකරගැනීමෙන් ම නොවේ. ඒ නිසා වඩා වැදගත් වන්නේ ඔබට මූලික ඉගැන්වීම් මතකයේ තිබීමත් ඒ මූලික දැනුම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් නව පිළිතුරක් ගොඩනැගීමට ඔබට ඇති හැකියාවත් ය. ඔබ විභාගය සමතුන් අතර සිටින්නේ කවර ස්ථානයක ද යන්න මනින්නේ ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් වුව ද, ඒ හෝ බී වලින් වුව ද විභාගයෙන් පසු ජීවිතයට මුහුණ දීමේ දී සැබෑ විශිෂ්ටයන් කවුරුන් ද යන්න හෙලි වන්නේ ඔබගේ ප්‍රායෝගික භාවිතය තුළිනි. ඒ සඳහා හොඳ ම ක්‍රමය පැරණි විභාග ප්‍රශ්නපත්‍රවලට අධිකව පිළිතුරු සපයා හුරු වීම නො වේ. එය නොවැදගත් නොවූව ද වඩා වැදගත් වන්නේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපයීමට හැකි අයුරින් දැනුම වර්ධනය කරගැනීමයි. එහෙත්

 

2. විභාගයට ලිවීමට පෙර පෙරහුරුවක් ලෙස පැරණි ප්‍රශ්නපත්‍රවලට පිළිතුරු ලිවීම වැදගත් ය. ඵලදායක ය. එයින් විභාග භීතිකාව අඩු වන අතර ම කාල කළමනාකරණය වැනි අත්‍යවශ්‍ය හැකියාවන් වර්ධනය වේ. එමෙන් ම

 

3. පාඩම් කිරීමේ දී ඇතැම් අවස්ථාවල උපකාරක ලෙස භාවිත කිරීම වැදගත් ය. ඵලදායක ය. සාමාන්‍ය‍යෙන් පොතක් කියවීම පාඩම් කිරීම සේ සලකන පිරිසට මෙය වඩාත් වැඩදායක ය. මන්ද යත් එසේ පොත් කියවන්නන්ට ඉක්මනින් නිදිමත, කම්මැලිකම ඇතිවන නිසා ය. එහෙත් කියවීමට පෙර කියවීමේ අරමුණක් ලෙස පැරණි ප්‍රශ්න පත්‍රයකින් ප්‍රශ්නයක් තෝරා ගත් විට නිදිමත අලස ගති නො එයි. ඒ ඔබ යම් අරමුණකින් ක්‍රියාත්මක වන නිසා ය. අරමුණක් නැතිව ගමනක් ගිය ද, අරමුණක් නැතිව එක තැන සිටිය ද නිද්‍රාශීලි ස්වභාවයක් ඇති වීම ස්වභාවික ය. අරමුණක් ඇත්නම් වඩා ප්‍රබෝධයෙන් එම කාර්යයේ නිරත විය හැක.

 

එසේ නම් මතක පරීක්ෂාවට හොඳ ම ක්‍රමය කුමක් ද? මීළඟ ලිපිය බලන්න.

Read 4091 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka