කොච්චර පාඩම් කළත් විභාගයට ගියා ම....(මල් මංජරී ලිපි පෙළ අංක 04)

Written by

කොච්චර පාඩම් කළත් විභාගයට ගියා ම....

 

ලියාගන්න බැරි ලු නේ ද?

 

සත්‍යවශයෙන් ම එසේ වන්නේ ඇයි...? ඔබ තුළ ඇති නොහැකියාවක් නිසා ද? අවබෝධ කර ගැනීමට අපහසුතාවක් ඇති නිසා ද?

 

නොඑසේ නම් පාඩම් කළ දේ ලියන්නට නොහැකි ඇයි?

 

පාඩම් කළ දේ මතකයේ නොරැඳීම, පාඩම් කරන විට කම්මැලිකම් හෝ නිදිමත ඒම වැනි අභියෝග පිළිබඳව වෙනම ම කතා කෙරෙනු ඇති නිසා මෙහි දී අවධානය යොමු වන්නේ පාඩම් කළ දේ විභාගයේ දී ලියා ගන්නට නොහැකි වීම පිළිබඳව ය.

 

පිළිතුර දීමට පෙර ඉතා සරල ප්‍රශ්නයක් ඔබට යොමු කරමු. (අප ප්‍රශ්න සේ දකින්නේ මෙවැනි සරල විමසීම් ය.)

 

ඔබ ඔබගේ මතකය හාපුරා කියා(මුල් වරට) පරීක්ෂා කළේ විභාග ශාලවේ දී ද?

 

ස්ථිර වශයෙන් ම 90%කගේ පිළිතුර වන්නේ ‘ඔව්’ යන්නයි. පාඩම් කළ දේ මතකයේ ඇත්දැයි මුල් වරට විභාග ශාලාවේ දී පරීක්ෂා කිරීම බුද්ධිමත් ක්‍රියාවක් දැ‘යි ඔබ විසින් ම සිතා බැලිය යුතු ය. මන්ද යත් පාඩම් කළ දේ මතකයේ නැති වග විභාග ශාලාවේ දී දැනගත් විට ඔබ කරන්නේ කුමක් ද යන්න ගැටලුවක් වන නිසා ය. ඔබට කරන්නට ඇත්තේ හඬා වැටීම හෝ නිදා ගැනීම හෝ කොපි කිරීම හෝ බොරු ලිවීම හෝ කිසිවක් නොලියා සිටීම විය හැක. එහෙත් ඒ කිසිවකින් ඔබගේ ජීවිතය ගොඩ නගන්නට ඔබට නො හැකිය. සත්‍ය වශයෙන් ම ඔබ මතකය පරීක්ෂා කළ යුත්තේ විභාග ශාලාවට පෙර ය. වරක් දෙවරක් නොව අව ම වශයෙන් තෙවරක් වත් ඔබ මතකය පරීක්ෂා කළයුතු ය. ඔබගේ මතකය පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේ ද? මීළඟ ලිපිය ඒ සම්බන්ධයෙනි.

Read 3469 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka