පැරිස් බදාම

Written by

ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් යනුවෙන් හදුන්වන බදාම විශේෂය. සුදුපැහැති ය. ජලය හා මුහු කළවිට තාප පිටවීමක් සමග විනාඩි 7-8 ක් පමණ තුළදී ඝන වේ. එහෙත් බිඳීමට පහසු ය. රෙදි කඩදාසි ආදියේ තවරා මූර්ති නිමවිය හැක. සිතුවම් පටවල දී ගොඩනැගිලි ආදේශක නිපදවීමට ද යොදාගැනේ. එක්වරක් ජලය දමා ඝන තත්ත්වයට පත් වූ පසු යළි කුඩුකර පැරණි තත්ත්වයෙන් ප‍්‍රයෝජනයට ගත නො හැකි ය. බහුල වශයෙන් ම යොදා ගැනෙන්නේ අච්චු නිර්මාණය කිරීමටයි.

 

(තොරතුරු- අමිල කෝසල උඩවත්ත-නාගොඩ මහා විද්‍යාලය-කළුතර)

Read 2057 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka