නිවැරදිව ලියමු

Written by

සුදුපෙණ                               ප්‍රමාණය                               පරීක්ෂණය
ආරක්ෂාව                               යහළුවා                               සුළඟ
කෘමීන්                               පුස්තකාලය                               පෝෂණය
ළං වී                               අත්පොළසන්                               අත්‍යවශ්‍ය
ඇළ                              ලුණු මිරිස්                              රතිඤ්ඤා

 

සුදු පෙණ                              ප්‍රමාණය                      පරීක්ෂණය

 

ආරක්ෂාව                                  ආදර්ශය                         සාකච්ඡා

 

ආරම්භය                            ප්‍රශ්නය                           ප්‍රතිබිම්භය

 

මිණිමුතු                              ප්‍රදේශය                         විශ්ව විද්‍යාලය

 

දිව්‍යලෝකය                       අධ්‍යාපනය                     මාහාචාර්ය

 

ළමයින්                              පර්යේෂණ                      ප්‍රාර්ථනා

 

සුළඟ                                  ආදර්ශය                         සාකච්ඡා

 

ආරම්භය                            ප්‍රශ්නය                           ප්‍රතිබිම්භය

 

මිණිමුතු                              ප්‍රදේශය                         විශ්ව විද්‍යාලය

 

දිව්‍යලෝකය                       අධ්‍යාපනය                     මාහාචාර්ය

 

භූමිය                                  විද්‍යාත්මක                     උෂ්ණය

 

නිශ්ශබ්ද                             විෂබීජ                            මංගල්‍යය

 

අන්ධකාරය                        කෘමිනාශක                    සංග්‍රහය

 

වෘකයා                               ශරීරය                            ව්‍යාධිය

 

ඥානවන්ත                          වෘක්ෂලතා                      ආවේණික

 

සුබ රාත්‍රියක්                       තෘණ                              ප්‍රබෝධමත්

 

නිවාස සංකීර්ණය               ශක්තිය                          ආශ්චර්යය

 

දුරකතනය                          සෘජු රේඛාව                   වාද්‍යතාලය

 

ආරාධනාව                         බාධකය                         කෙළවර

 

මංගල්‍යය                            රාශියක්                          කෞතුකාගාරය

 

ප්‍රකාශය                              උපකරණය                    මල් පැණි

 

සන්තෝෂය                        විවෘත                            ළෙන්ගතුකම

 

වාර්ෂික                              කරුණාවන්ත                   ජනප්‍රවාදය

 

නිර්මාණය                          පරීක්ෂණය                     පරිත්‍යාගය

 

අනුභවය                             සම්බන්ධය                       දේවස්ථානය

 

ධර්මිෂ්ඨ                             සූර්යාලෝකය                 පැළෑටි

 

ජලාශ්‍රිත                               ඖෂධීය                          සංකේතය

 

ක්‍රීඩා උළෙල                        ජලාශ්‍රිත                          පූර්වභාග

 

ධර්මිෂ්ඨ                              සාමාන්‍ය                         කළගුණ සැලකීම

 

පිළිරැව්                                වස්ත්‍රාභරණ                   ගෝත්‍රය

 

අපරාධය                             පෘථිවිය                          අවඥාව

 

අවශ්‍ය                                 ගුණානුස්මරණය              ඡායාව

 

විනාශය                              අසාධාරණය                   භ්‍රමණය

 

භයානක                             ප්‍රවේශ පත්‍ර                       ප්‍රතිසංස්කරණය

 

පාෂාණ                               වර්ෂය                            චන්ද්‍රිකාව

 

විනෝදාංශ                          නිශ්චලතාව                     දෘශ්‍යමාන

 

ගෘහස්ථ                              සංස්කෘතිය                      සංගීතඥයා

 

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම                 මුඛය                              ඡායාව

 

 

 

 

 

Read 3324 times
Developed by
ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka
Site Map | Disclaimer
Copyrights © 2012-2016 | ICT Branch, Ministry of Education, Sri Lanka