செய்முறைக்கையேடு தரம் 12 - 2017 (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_et_prc_12_2017.pdf ஐ சொடுக்குக

செய்முறைக்கையேடு தரம் 12 - 2017 (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)