3ம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்)-2017

3ம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்)-2017

Click tg10_aqu_tp_3rd_pde_ans_2017.pdf link to view the file.