வினாவிடைத் தொகுப்பு-வடமராட்சி கல்வி வலயம்-2016

வினாவிடைத் தொகுப்பு-வடமராட்சி கல்வி வலயம்-2016

Click tg10_ict_model_book_vz_2016.pdf link to view the file.