தலைப்பு மேலோட்டம்

 • தலைப்பு 1

  மகிழ்ச்சிகரமான இல்லத்தில் வாழ்வோம்

  • தலைப்பு 2

   ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான மானிடத் தேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்வோம்

   • தலைப்பு 3

    அன்றாட வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகளை இலகுபடுத்த சந்தத்துடன் செயற்படுவோம்.

    • தலைப்பு 4

     முறையான கொண்ணிலைகளைப் பேணி அழகான உடற்தோற்றத்தை பெறுவோம்.

     • தலைப்பு 5

      விளையாட்டுக்களில் ஈடுபட்டு ஓய்வை உபயோகமான முறையில் கழிப்போம்

      • தலைப்பு 6

       மெய்வல்லுனர் விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவோம்

       • தலைப்பு 7

        விளையாட்டுக்களில் ஈடுபடுவதன் மூலம் விளையாட்டுச் சட்டத்திட்டங்களுக்கு மதிப்பளிப்போம்

        • தலைப்பு 8

         ஊட்டம்மிக்க உணவை உட்கொண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம்

         • தலைப்பு 9

          உடற் தொகுதிகளின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணி வினைத்திறனுடன் வாழ்வோம்

          • தலைப்பு 10

           உடற் தகைமைகளை வளர்த்து சமநிலை ஆளுமையைப் பேணுவோம்

           • தலைப்பு 11

            நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் பெறச் செயலாற்றுவோம்

            • தலைப்பு 12

             மனவெழுச்சிச் சமநிலையை சிறந்த சமுகத் தொடர்புகளுக்குப் பயன்படுத்துவோம்

             • தலைப்பு 13

              அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்து